Verzija 2020.12.001

  • Varnostni sistem »PRODAJA, spreminjanje nazivov artiklov« se sedaj upošteva tudi v fakturiranju na računih predračunih (na vnosni formi vrstice in na vrstičnem vnosu) ter na hitrem vnosu računov in predračunov. Ravno tako velja za API metodi AddInvoice in ModifyInvoice.

Natisni