Dodajanje novih predmetov

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Predmet, kamor vpišemo podatke o novem programu:

·      Šifra in naziv predmeta – vpišemo šifro in naziv programa: na primer KLA za klavir, KIT za kitara, KOB za kontrabas…

·      Splošen predmet – v primeru, da polje potrdimo, pomeni da je to splošen predmet (slovenščina, matematika…). Če polje ni potrjeno, je tak predmet glasbeni (kitara, klavir…)

·      Tip predmeta – izberemo med Glavni in Stranski.

·      Osnovna stopnja – vnesemo zaključni razred osnovne stopnje (na primer pri klavirju je to 6. razred).

·      Dopolnilna stopnja – vnesemo zaključni razred dopolnilne stopnje (na premier pri klavirju je to 10. razred).

·      Zaključni razred – vnesemo razred, ki je zaključni za ta predmet: na primer flavta do 6. razred, klavir do 10. razreda..

·      Status –potrditev pomeni, da je predmet aktiven – se ga izvaja.

·      Izpis spričevala – potrditev polja pomeni, da se bo ta predmet izpisoval na spričevalu.

·      Vrsta pouka – izberemo med Redni in Izredni.

·      Korepeticije – če polje potrdimo, pomeni, da se za ta predmet izvajajo korepeticije.

·      Orkester – če polje potrdimo, pomeni, da ta predmet uvrščamo v orkester.

·      Komorna igra – če polje potrdimo, pomeni, ta predmet uvrščamo v komorno igro.

·      Opombe – vnesemo beležke v zvezi s tem predmetom.

Natisni