Verzija 2018.17.000 z dne 04.01.2019

  • Na preglednici artiklov (spustni seznam ob desnem kliku) nova forma za vnos podatkov. Forma je razdeljena na dva dela, v prvem delu se prikazujejo podatki o tarifni oznaki in podatki o okoljskih dajatvah, v drugem delu pa so podatki o odpadnih embalažah. Preko forme je moč spreminjati tudi tarifno oznako, razred, tip, št.enot obremenitve in višino okoljske dajatve.

Natisni