Izvoz podatkov v finančno in davčno knjigovodstvo

Izvozijo se podatki za vse račune, ki še niso bili izvoženi v knjigovodstvo in ustrezajo izboru. Pri knjiženju v finančno in/ali davčno knjigovodstvo program najprej preveri, če obstajajo nastavitveni podatki za knjiženje. Če ne obstajajo, se prikaže ustrezno obvestilo »Nastavitev knjiženja računov v knjigovodstvo ne obstaja« in obdelava knjiženja se ne zažene.

·      Leto – predlaga se leto iz glave preglednice.

·      Številka – vpišemo številke računov, ki jih želimo izvoziti v knjigovodstvo.

·      Datum računa – vpišemo oziroma izberemo datume izstavitve računov v okviru katerih želimo račune izvoziti v knjigovodstvo.

·      Področje za finančno knj. - vnesemo ali izberemo mapo v katero program odlaga podatke o računih za uvoz v finančno knjigovodstvo. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

·      Področje za davčno knj. - vnesemo ali izberemo mapo v katero program odlaga podatke o računih za uvoz v davčno knjigovodstvo. Pri določanju poti si pomagamo s klikom na gumb . Podatek se ohrani in se naslednjič predlaga.

·      Izvoz v XML datoteko – če tu označimo to možnost se namesto v navadne tekstovne datoteke zapišejo podatki v XML datoteko, ki se bo uvozila v SAOP produkt mM.

·      Samo izpis – če izberemo to možnost se prikaže samo izpis kaj bi se poknjižilo in se nič ne knjiži v knjigovodstvo.

·      Direktno knjiženje – če izberemo to kljukico se pri knjiženju v glavno knjigo (DK) podatki knjižijo v neposredno knjiženje. Če te kljukice ni pa se knjižijo v posredno knjiženje.

Po izbiri Potrdi se v oknu za predogled prikaže protokol v izvozno datoteko zapisanih podatkov.

Če je v nastavitvah vzpostavljena povezava z Dvostavnim knjigovodstvom DK in Davkom na dodano vrednost DDVc, se na koncu podatki samodejno knjižijo v Posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva ter v knjigi IRAČ in/ali IRAČ-D davka na dodano vrednost.

Če je izbran »Samo DDV« se potem direktno knjižijo podatki samo v DDV.

Po zapustitvi predogleda se vrnemo v okno Izvoz podatkov v knjigovodstvo. Izvozijo se računi, ki še niso bili izvoženi. Računi dobijo status da so knjiženi. V preglednici Računi spoznamo knjižene račune po rdeči barvi.

V finančno knjigovodstvo izvoženi podatki se prikažejo in po želji natisnejo v obliki protokola.

Natisni