Izvoz podatkov o artiklih

Na vrhu okna je gumb  – Izvoz podatkov.  S klikom na gumb se odpre meni z naslednjima izboroma:

Možna sta dva izbora:

Izvoz iz šifrantov, ki zažene omejen izvoz šifranta blaga s pomočjo filtriranja.

Izvoz v besedilne datotek, ki zažene standardni SAOP izvoz šifranta artiklov.

Natisni