Preglednica 2. nivoja - prikaz kartice

Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje »Kartica artikla«  z letom za katero pregledujemo podatke.

Nad preglednico sta prikazana šifra artikla, naziv artikla (1 in 2) in merska enota. Prikazane so vse vrstice prometa, ki ustrezajo izborom iz nastavitev in izbranemu artiklu iz prvega nivoja.

Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev »Količina prejema«, »Količina izdaje«, »Vrednost izdaje« in »Nivelacija« za prikazane podatke.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

Nad preglednico je tudi gumb »Vstop v dokument«  S klikom na ta gumb ali z dvoklikom na izbrani vrstici lahko direktno vstopamo v izbrani dokument: odpre se ustrezna forma knjiženja prejema/izdaje/prenosa.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Gumb aktivira preglednico, kjer je vidno iz katerega dokumenta se je vzelo artikel in po kakšnih vrednostih.

 

Natisni