Zavihek Povezave

Na zavihku Povezave vnesemo nastavitvene podatke za delovanje programa in njegovo namestitev, ki so za podatkovno okolje zelo pomembni. Nestrokovno spreminjanje lahko povzroči začasno ali trajno izgubo podatkov ali nepravilno povezavo s šifranti.

·      Številka šifranta :

·      za stranke: pod to številko se bodo hranili podatki o strankah – otrocih oziroma njihovih plačnikih.

·      za konte: pod to številko bo program jemal podatke o kontih.

·      za SM: pod to številko bo program jemal podatke o stroškovnih mestih.

·      zaposlenih: pod to številko bo program jemal podatke o zaposlenih.

·      Številka uporabnika SPR - s to številko uporabnika SPR bo povezano knjiženje računov in obračun obresti. V primeru, da uporabljate OST s kodo za obračun v domu starejših občanov, potem je to polje neaktivano.

·      Številka uporabnika OSD – podatek vnašamo samo v primeru, ko uporabljamo program OST za glasbene šole. V tem primeru bomo lahko pri evidenci izposoje program OST povezali s programom Osnovna sredstva preko registrske številke osnovnega sredstva.

·      Številka uporabnika OPZ – podatek vnašamo samo v primeru, ko uporabljamo OST v povezavi z OPZ-jem (Obračun plač zaposlenim), npr za izračun malic zaposlenim, ki jih nato zaposlenim pri obračunu plač odbijemo.

·      Številka uporabnika KRJ – podatek vnašamo samo v primeru, ko uporabljamo OST v povezavi z modulom Kuhinja za naročanje menijev v kuhinji.

·      Številka uporabnika DK – podatek vnašamo v primeru, ko uporabljamo OST v povezavi z modulom DK (dvostavno knjigovodstvo) :

·      Za direktno knjiženje temeljnice v Posredno knjiženje DK

·      Za prikaz zneska dolga/preplačila. V primeru, da želite dolg/preplačilo prikazovati iz stanja poknjiženega v DK, morate povezavo na SPR umakniti (polje Številka uporabnika SPR prazno).

·      Uporabljamo DK za izstavljanje izvršb za fizične osebe zapisane v OST.

·      Številka uporabnika OBR – podatek vnašamo samo v primeru, ko uporabljamo OST v povezavi z modulom DK (dvostavno knjigovodstvo) in v OBR obračunavamo obresti. V tem primeru, morate povezavo na SPR umakniti (polje Številka uporabnika SPR prazno). Že obračunane obresti iz OBR v sklopu obračuna v OST prepišemo na posamezne stranke, za katere delamo obračun.

·    

·      Šifra stranke uporabnika – vnesemo šifro uporabnika programa OST. Uporabnika je potrebno pred tem odpreti v šifrantu Stranke kot novo stranko. Obvezni podatki stranke uporabnika so: šifra, naziv, kraj (ta podatek program upošteva kot kraj izstavitve računa oziroma položnice) ter država (SI – Slovenija; ta podatek program upošteva pri določanju pošt otrok). OPOZORILO: vsi, ki želite začeti uporabljati UPN obrazce, morate na stranki uporabniku na bančnem računu z nazivom OST-TRAJNIK izpolniti tudi podatek SWIFT in DB dolžnika.

 

·      Šifra storitve za obresti – obresti je posebna storitev, saj je zanjo potreben poseben izračun v sklopu obračuna. Na tem mestu jo poiščemo v šifrantu Storitve.

Če je na tem mestu šifra vpisana, se bodo obresti prikazale kot vrstica računa, znesek obresti bo prištet v znesek računa. OPOZORILO: ob ponovnem obračunu obresti bo morda narejen obračun obresti na že izračunane obresti.

V primeru, da podatek ni izpolnjen, se bodo obresti prikazale na način izbran na zavihku Računi – prikaz obresti. Znesek obresti ne bo prištet v znesek računa, prištet pa bo v znesek za plačilo.

Podrobnejša razlaga in prikaz možnosti v poglavju Prikaz obresti in dolga.

 

·      Šifra vrste računa za SPR – pod to vrsto računa se bodo avtomatično poknjižili računi iz obračuna OST v SPR. Tudi za to šifro velja, da mora obstajati podatek v programu Spremljanje plačil računov SPR à Šifranti in nastavitve à Vrsta računa. V primeru, da spremljate v SPR-ju ločeno račune na primer za šolo oziroma za podružnice, za vrtec, za zunanje, za zaposlene…, potem svetujemo, da podatka Vrsta računa za SPR NE izpolnite. Pri knjiženju v SPR vam tega podatke ne bo predlagal, zato je manjša možnost napak (knjiženje v SPR z napačno Vrsto računa).

 

·      Mapa za izvoz - vnesemo imena datotek za izvoz podatkov in pot do teh datotek, kjer se bodo zapisovali podatki. Podatek je obvezen.

 

·      Poimenovanje koristnikov storitev – v spustnem seznamu izberemo enega izmed Otroci, Učenci, Dijaki, Študenti, Slušatelji, Oskrbovanci Naročniki ali Koristniki, kar se bo upoštevalo pri nadaljnjem delu s programom: ime prvega šifranta, oblika izpisov…

 

·      Začetek in konec šolanja - podatek vnašamo samo v primeru, ko uporabljamo program OST za glasbene šole in za šole. V tem primeru bomo vpisali datum začetka tekočega šolskega leta in datum konca šolskega leta – na primer za šolsko leto 2012/13 je začetek šolskega leta 01.09.2012 in konec šolskega leta 31.08.2013. Pri vnosu evidence šolanja na učencu za leto 2012, nam bo program ta dva datuma predlagal. OPOZORILO: podatek Začetek šolanja je zelo pomemben za izračun subvencije malice in kosila, saj program iz tega podatka vzame leto, za katerega jemlje subvencijo.

 

Dogodki strank:

·      Shrani se kopija dokumenta qrd v pdf obliko – zaradi lažje izmenjave podatkov z drugimi strankami, ki ne uporabljajo qrd orodja, lahko programu s potrditvijo tega polja določite, da se vsi qrd izpisi shranijo v obliki pdf.

·      Dogodek UPN - – izberemo dogodek, na podlagi katerega se bodo UPN-ji in računi zapisovali v dogodke strank. Na ta način, lahko potem na stranki dobite zbrane vse dokumente na zavihku Dogodki.

·      Dogodek spričevalo - – izberemo dogodek, na podlagi katerega se bodo spričevala zapisovala v dogodke strank. Na ta način, lahko potem na stranki dobite zbrane vse dokumente na zavihku Dogodki.

·      Dnevni izhod, Stalni izhod, Obisk – izberemo dogodek, na podlagi katerega se bodo evidentirali izhodi posameznikov v domu. Na ta način, lahko potem na posamezniku/stranki dobite zbrane vse dogodke/dokumente na zavihku Dogodki.

 

Na dnu zavihka je gumb Čitalci. Ta gumb za nastavitev čitalcev uporabljate v primeru, da vaš čitalec ne deluje kot tipkovnica.

Natisni