Dodajanje predmetnika po razredih

Ob kliku na gumb Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Predmetnik, kamor vpišemo podatke o novem predmetniku glasbene šole:

·      Skupina – vpišemo skupino. Vsaka nova kombinacija predmetnika in razreda je nova skupina.

·      Predmetnik – izberemo predmetnik.

·      Razred – izberemo razred, na katerega se nanaša predmetnik.

Po kliku na Potrdi (Alt + P) se odpre okno, kjer vnašamo predmete:

·      Predmet – vnesemo predmet, ki je predviden po predmetniku za izbran razred.

·      Učitelj – vnesemo učitelja, ki bo poučeval zgoraj vnesen predmet v tej skupini.

·      Tip predmeta – izberemo med Stranski in Glavni.

·      Ur na teden, Tednov, Ur na leto – vpišemo število, glede na veljavni predmetnik šole za izbrani predmet in razred.

 

Ker je običajno na en predmetnik razreda vezanih več predmetov, nadaljujemo vnos s klikom na Potrdi (Alt + P). Program v tem primeru vnesene podatke shrani in vnosno okno ostane odprto.

Klik na Opusti (Alt + O) pomeni, da se vneseni podatki ne shranijo in vnosno okno ostane odprto – ta ukaz uporabljamo v primeru, da smo se pri vnosu podatkov zatipkali.

Po kliku na Zapri (Alt + Z) se odpre okno, kjer nas program najprej vpraša, ali vnesene spremembe shranimo.

Natisni