Pregled združeno

Pregled združeno

Gumb Pregled združeno,  ki se nahaja na dnu preglednice, poleg gumba popravi zapis, nam omogoča združeno pregledovati  podatke posameznih polj.

·      Pri izbiri Združevanje po, izberemo kriterij po katerem želimo, da nam bo program združil podatke v razpredelnici. Izbiramo lahko med Konto, Stranka, Dokument, Opis, Šifra SM, Šifra SN, Referent, Delovni nalog, Temeljnica in Obdobje. Ko izberemo kriterij pritisnemo gumb Združi. Program na podlagi izbranega kriterija združil podatke v razpredelnici, izbran kriterij pa izpiše v stolpec Združeno.

·      Če želimo združevati na podlagi več kriterijev se poslužujemo gumba OLAP, ki se nahaja na prvem oknu ob zagonu obdelave Pregled knjiženja.

 

Natisni