Samodejno beleženje in obračunavanje najzahtevnejše nege

Z namestitvijo verzije iCentra 6.33 se je v modulu Sociala, zdravstvo in obračun uredil sistem beleženja in obračunavanja najzahtevnejše nege. Vnesene storitve se samodejno seštevajo – program sam definira ali gre za najzahtevnejšo nego (sistem obračuna deluje enako kot za nego I, II in III). Posledično vam ni več potrebno vnašati storitve ''Nega IV'', kot je bilo to do sedaj potrebno, če ste želeli, da se najzahtevnejša nega obračuna.

Samodejni obračun najzahtevnejše nege.pdf

Natisni