Izbira uporabnika

Isti program lahko uporablja več uporabnikov. Na primer računovodski servisi lahko vodijo knjigovodstvo večjemu številu podjetij, vsako od teh podjetij pa je v programu zapisano kot nov uporabnik.

Če imamo določenega samo enega uporabnika, je podmeni Izbira uporabnika neaktivna, saj v tem primeru nimamo česa izbirati. Če pa program uporablja več uporabnikov, je tudi ta podmeni aktiven.

V preglednici Uporabniki vidimo vse aktivne uporabnike. Na primer računovodski servisi lahko vodijo knjigovodstvo večjemu številu podjetij. Katero od teh podjetij pa jih je lahko 'zapustilo' – s tem uporabnikom ne sodelujejo več, je neaktiven (več informacij v Nazivi in licence).

V glavnem meniju izberemo Uporabnik in računalnik (Alt+U) in ukaz Izbira uporabnika (Alt+I). Odpre se okno Uporabniki, kliknete na uporabnika, za katerega boste uporabljali program.

Natisni