Verzija 2018.10.001

Dnevne obdelave - Pregled knjiženja

Urejen prikaz podatkov  v primeru pregleda omejitve čez več let in obdobji.

Pripomočki - Zamenjava kontov

Urejena zamenjava kontov na ančin, da sedaj upošteva celotne nastavitve kontnega plana.

Natisni