Uvoz evidence proračunskih postavk

Podatki o evidenci proračunskih postavk se uvozijo iz tekstovne datoteke, ki je bila pripravljena izven programa. Podatki se uvozijo glede na izbran način prenosa.

 

 

Natisni