Gumb Priprava z vzorcem

Priprava z vzorcem omogoča avtomatsko pripravo za izbrano storitev po predhodno pripravljenem vzorcu: npr. nekdo koristi kosilo vse dni v tednu, druga oseba pa samo ob ponedeljkih in torkih.

Gumb Priprava z vzorcem je aktiven samo, če obstaja zapis z vzorcem in priprava še ni bila narejena.

1. Če želimo uporabljati pripravo z vzorcem, moramo predhodno pripraviti vzorec. Začnemo tako, da gremo v OST à Evidentiranje obrokov à odjave/prijave à gumb Vnesi zapis: vnesemo podatke kot je spodaj prikazano, ustrezno storitev izberemo za pripravo vzorca. Vzorec pripravimo za vsako storitev posebej na prvem tednu v letu 1 (ali letu 2099, če je v OST Nastavitve – zavihek Povezave – polje Evidenca sprememb obkljukano ali če uporabljate kodo programa Zasedenost doma) in mesecu januarju. (Prvi dan v januarju leta 1 je ponedeljek.). Kot količino vnesemo 1 in polje Sobote in nedelje obkljukamo.

Kliknemo na gumb Potrdi.

Vzorec lahko popravimo preko gumba Urejanje vzorca ali preko menija Urejanje vzorca. Glej podrobnosti v poglavju Urejanje vzorca.

Ko je vzorec pripravljen na zgoraj opisan način, potem se priprava Odjav/prijav za naslednji mesec vrši tako, da v OST à Evidentiranje obrokov à odjave/prijave à gumb Vnesi zapis: vnesemo podatke, npr. leto 2010, mesec = Marec, izberete ustrezno storitev in količina 1 ter kliknete na gumb Priprava z vzorcem. Ob aktiviranju priprave z vzorcem se vsi podatki iz vzorca prenesejo v izbrani mesec izbranega leta.

Če je v OST Nastavitve – zavihek Povezave – polje Evidenca sprememb obkljukano ali če uporabljate kodo programa Zasedenost doma, potem bo program pred pripravo mesečne evidence vprašal, ali se meniji prepišejo iz vzorca ali iz šifranta Evidentiranje obrokov > Meniji.

Natisni