Uvod

Program je namenjen pregledu prilivov in odlivov v podjetju. Omogoča izbiro tudi nesaldakontnih kontov, vnos planiranih zneskov prilivov in odlivov ter prikaz salda (razlika med prilivi in odlivi).

 

·      Leto – predlaga se poslovno leto iz nastavitev programa.

·      Datuma zapadlosti od..do – omejimo plan glede na datum zapadlosti.

·      Datuma dokumenta od..do – omejimo plan glede na datum dokumenta.

·      Za analitiko – izbiramo lahko ali bomo plan pripravljali po eni izmed analitik ali brez.

·      Šifra SM od..do – Če smo izbrali Za analitiko=Stroškovna mesta lahko izberemo od-do šifre SM.

·      Šifra SN od..do – Če smo izbrali Za analitiko=Stroškovni nosilci lahko izberemo od-do šifre SN.

·      Šifra referenta od..do – Če smo izbrali Za analitiko=Referenti lahko izberemo od-do šifre Referenta.

·      Gumb Prilivi/Odlivi – po kliku na gumb se aktivira izbira vnosa šifranta Grupe Prilivov/Odlivov ali Postavke Prilivov/Odlivov.

·      Gumb Prikaži – s klikom na gumb Prikaži se prilivi in odlivi samo prikažejo glede na zadnji izračun podatkov.

·      Opusti –  s klikom na gumb zapustimo obdelavo.

·      Izračunaj – s klikom na gumb Izračunaj se prilivi in odlivi izračunajo glede na vnesene datumske omejitve in nastavitve vnesene preko gumba Prilivi/Odlivi.

Natisni