verzija 2017.04.000

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje 
• Omogočen vpis datuma prejema tudi na konte stroškov in davka.

Dnevne obdelave – Posredno knjiženje - zapiranje/Plačevanje - zapiranje postavk/ Pripomočki - Zapiranje
• Urejeno, da ne predlaga povezanih a še ne knjiženih postavk za zapiranje v ponoven izbor.

Šifranti – Šifranti DK - Izkazi - gumb Plan po kontih - gumb Delitev plana
• Urejena možnost ponovnega deljenja potavk v primeru, da so bile deljene psotavke brisane.

Izpisi in pregledi – Opomini/IOP - IOP - gumb Izpis s priponkami
• Urejeno shranjevanje na stranko v .pdf formatu.

Izpisi in pregledi – Odprte postavke - SID poročanje
• Dodana je možnost priprave poročila o zamudah.

Dnevne obdelave - Pregled kartice
• Odpravljena je napaka na filtriranju podatkov.

Natisni