Šifrant skladišč

Po izbiri Šifrant skladišč se nam odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Šifra skladišča– vpišemo oziroma izberemo šifre skladišč , ki jih želimo natisniti.

Tip skladišča– vpišemo oziroma izberemo tip skladišča (I – skladišče izdelkov, M – skladišče materiala).

Skupina skladišča – vpišemo oziroma izberemo skupine skladišč, ki jih želimo natisniti

Komisionar – vpišemo oziroma izberemo komisionarje, katerih skladišča želimo natisniti

Razvrščanje – določimo kako bodo skladišča na izpisu urejena (po šifri skladišča, nazivu skladišča, tipu skladišča ali skupini skladišč).

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni