Zavihek: Dodatni opisi

Na tem zavihku se lahko vnesejo dodatni opisni podatki o področju dela, pooblastilih in odgovornostih in opombe. Vnos teh podaktov ni obvezen.

Natisni