Preglednica 2. nivoja - podatki po artiklih

Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje »Pregled manjkajočih artiklov«. Če smo se odločili da bo prikaz primarno razvrščen po dobaviteljih so nad preglednico prikazani: šifra, prva in druga vrstica naziva, ulica, hišna številka in kraj dobavitelja (stranke) izbranega v prvem nivoju.

Razvrščena je po nastavitvi »Uredi po«. Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni