Opisi

Možnost vnosa (izbire iz šifranta standardnih tekstov) teksta v glavi in nogi izdajnice.

Natisni