Uvoz naročil iz BHT

Ob aktiviranju te izbire se odpre nastavitveno okno:

 

V njem izberemo kje je datoteka za uvoz, kam se shrani kopija datoteke. Določimo datume in analitike, ker izberemo, če so to privzete vrednosti pri uvozu naročila.

Ob potrditvi se izvede uvoz podatkov in se izpiše protokol uvoženih podatkov s morebitnim seznamom napak.

Pomembne razlike glede na prejšnje izvoze so te, da lahko izbiramo ali bo knjiženje naredilo samo naročilo ali bo narejena tudi odprema. Seveda je to odvisno tudi od tega, kar se izvozi iz ročnih terminalov.

Natisni