Zavihek Izračuni

Na zavihku Izračuni se prikažejo:

Ure – skupno število ur vnesenih v obračun za zaposlenega.

Bruto plača – znesek bruto plače.

Bonitete – seštevek vseh bonitet zaposlenega.

Prispevki – vsota prispevkov iz bruto plače in neplačanih odsotnosti.

Dohodnina –  znesek dohodnine.

Neto plača – znesek neto plače.

Materialni stroški in drugi osebni prejemki – vsota materialnih stroškov in neto zneskov drugih osebnih prejemkov.

Krediti – vsota vseh kreditov za zaposlenega.

Krajevni samoprispevki – znesek krajevnih samoprispevkov.

Občinski samoprispevki – znesek občinskih samoprispevkov.

Članarina sindikata – znesek članarin sindikatu.

Odtegljaji – izpišejo se ostali odtegljaji od plače zaposlenega.

Neto izplačilo – neto nakazilo na tekoči račun oz. hranilno knjižico ali pa neto izplačilo v gotovini.

Osnove zaposlenega – pod vsemi zgoraj naštetimi podatki se prikaže preglednica osnov zaposlenega.

Natisni