Uvod

Algoritem obračuna je tisti del programa, ki na osnovi vnesenih podatkov obračuna plačo zaposlenega. Izvede se za vsakega zaposlenega posebej na različnih mestih: na primer z gumbom Obračunaj, z gumbom Obračunaj vse, v nekaterih primerih v obdelavi Izplačilo razlik do minimalne plače - skratka povsod, kjer je potreben izračun enega ali več rezultatov obračuna plače. Algoritem je računsko intenziven in zelo obsežen. Vključuje tri glavne dele:

Uvodni računski del - prepis podatkov iz šifranta zaposlenih

Kontrolni računski del - kontrola in preračunavanje obračunskih vrstic

Glavni računski del - izračun plače in ostalih podatkov

Natisni