Odvisni stroški

Na zavihku Odvisni stroški vnašamo odvisne stroške vezane na predprejem.

Rabat – vpišemo odstotek rabata, ki velja za celoten predprejem. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja.

Vnos faktorjev - označimo ali bomo za izračun cen predprejema vnašali faktorje. Če se odločimo za vnos le-teh  sta polji za vnos Odvisni stroški – faktorji aktivni, gumb Vnos stroškov v spodnjem desnem kotu pa neaktiven. Če se odločimo da faktorjev ne bomo vnašali    sta polji za vnos Odvisni stroški – faktorji neaktivni, gumb Vnos stroškov v spodnjem desnem kotu pa aktiven.

ODVISNI STROŠKI - FAKTORJA

V denarni enoti predprejema  – vpišemo faktor. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja.

V domači denarni enoti – vpišemo faktor. Možnost izračuna s pomočjo kalkulatorja.

ODVISNI STROŠKI - ZNESKA

V denarni enoti predračuna – podatek se samo prikazuje.

V domači denarni enoti – podatek se samo prikazuje.

Natisni