Izvoz sistema obračuna

Ukaz je namenjen enostavnemu izvažanju celotnega sistema obračuna iz baze trenutnega uporabnika programa OPZ. V nadaljevanju so opisani podatki, ki se izvažajo ter tabela, iz katere se podatki izvozijo in datoteka, v katero se podatki zapišejo:

Opis podatkov

Ime tabele

Ime datoteke

Formule

OPZFormule

OPZFormule.txt

Grupe obračuna za zbirnike

OPZGrupeUporabnika

OPZGrupeUporabnika.txt

Materialni stroški

OPZMaterialniStroski

OPZMaterialniStroski.txt

Materialni stroški – osnove

OPZMatStroskiOsnove

OPZMatStroskiOsnove.txt

Mesečni seštevki

OPZMesecniSestevki

OPZMesecniSestevki.txt

Nazivi bonitet

OPZNaziviBonitet

OPZNaziviBonitet.txt

Nazivi osnov obračuna

OPZNaziviOsnovObr

OPZNaziviOsnovObr.txt

Nazivi osnov zaposlenih

OPZNaziviOsnovZap

OPZNaziviOsnovZap.txt

Odstotki za delovno dobo

OPZDelovnaDoba

OPZDelovnaDoba.txt

Odstotki za stalnost

OPZStalnost

OPZStalnost.txt

Stimulacija po SM

OPZStroskovnaMesta

OPZStroskovnaMesta.txt

Stimulacija po SN

OPZStroskovniNosilci

OPZStroskovniNosilci.txt

Vrste obračuna

OPZVrsteObracuna

OPZVrsteObracuna.txt

Vrste obračuna - seštevki

OPZVrsteObrSestevki

OPZVrsteObrSestevki.txt

 

Za izvoz sistema obračuna določimo ali s pomočjo raziskovalca izberemo še mapo za prenos podatkov, v katero se bodo shranile besedilne datoteke s podatki sistema obračuna.

Natisni