Rekapitulacija prometa darilnih bonov

Podobno kot na centralni poslovalnici, kjer se izvaja delo nad vsemi darilnimi boni, je po posameznih poslovalnicah možno izpisovati razne rekapitulacije. Gre za preglede dogajanj o prodajah in unovčenjih darilnih bonov na posameznih poslovalnicah.

Ob kliku na gumb »Tiskaj« se odpre okno za nastavitev izpisa:

Po izboru in potrditvi na »Tiskaj« se odpre okno za izbor posameznega qrd obrazca. V sistemu je en predpripravljen obrazec, na podlagi katerega si uporabnik lahko sam oblikuje izpis.

Sam izpis pa nam da pregled o prodajah, unovčenjih, načinih plačil, o lastnih in tujih bonih, zbir po apoenih darilnih bonov,…

Natisni