Izvoz za ključe OSP

Izvoz pripravi podatke za izdelavo ključev v programu SAOP Obračun stroškov in prihodkov. Pred izvedbo določimo nastavitvene podatke za izvoz:

Mapa za izvoz – na računalniškem disku ali drugem mediju mora obstajati mapa za izvoz nalogov. Program predlaga nazadnje vneseno mapo, v kateri se izdela izvozna datoteka.

Izvoz upošteva podatke izbranega obračuna in sicer obračunske vrstice neposrednega vnosa, ki imajo izpolnjeno vsaj eno analitiko. V izvozno datoteko se med drugim prenesejo:

Ure: število enot za tiste vrste obračuna, kjer so enote označene, da gredo v fond

Zneski: izvozi znesek, ki predstavlja strošek izplačevalca (bruto izplačilo, davek na plače, prispevki na in iz plač, ki jih plača izplačevalec)

 

S potrditvijo izvoza se podatki zapišejo v datoteko "OP-osp.txt".

Natisni