verzija 2017.10.000 z dne 18.8.2017

Sociala

• Stanovalec:

- Zavihek Namestitev: dodana kljukica »začasni sprejem«. Če je obkljukana, se ponudi še vnos datuma, do kadar bo oseba začasno sprejeta in številka odločbe. Pri izvozu podatkov za CSP se pri teh prošnjah pojavi status 2 = »Z«.

• Komisija:

- Če imamo nameščeno Word predlogo zapisnika (navodila o namestitvi se nahajajo na dnu tega seznama novosti9, se izpiše Zapisnik komisije v Wordu, kjer ga lahko poljubno dopolnimo, oblikujemo.

- Zavihek Menjava Diete: odpravljena napaka, ki se je pojavljala pri menjavi diete.

 

Zdravstvo

• Zdravstveni karton:

- Zavihek Terapije:

o Pod meni AKTUALNE terapije so prikazane tudi terapije, ki imajo datum pričetka v prihodnosti

- Zavihek Splošna diagnoza:

o če kliknemo Novo, se izpraznijo vsa polja

- Zavihek Načrtovani posegi:

o če kliknemo Novo, se nastavi datum na današnji, Razlog na Splošni pregled, Način doplačila Oproščen in Razlog obravnave Bolezen, ker so te vrednosti najpogostejše. Kraj in Dodano se izprazni.

- Dodana Zavihek Zaznamek in Dnevnik stanovalca

Obračun
• Obračun:

- Sociala:

o Pošiljanje računov: omogočeno tiskanje obrazca UPN s QR kodo. Ta obrazec vklopimo na funkciji Nastavi UPN, dodamo kljukico QR UPN.  Po potrebi nastavimo še pomik levo-desno, gor-dol.

o Odpravljena napaka, da se je cena oskrbe na zaključenih računih spremenila (končna vrednost je ostala enaka), če smo v ceniku popravili ceno. Sedaj ostane cena takšna kot je bila v času obračuna

- Zdravstvo:

o Obračun: Popravljeno kreiranje številk ID storitve in ID obravnave, da vključuje tudi mesec in leto, torej ne more priti do ponovitve tudi, če je ista številka računa obstajala prejšnja leta.

o ZZZS datoteke: pri branju odgovora (klik na gumb s vprašajem), ki ima napako že v podatkih o pošiljki, se te napake izpišejo v opozorilo. Zatem se odpre še okno z ostalimi napakami na dokumentih, če obstajajo. Dodano je tudi opozorilo, če kliknemo na neko opravilo, medtem ko je drugo opravilo še v teku, da je potrebno počakati, da se prvo opravilo zaključi.

- Kopije izdajanje računov:
o Dodan stolpec Uporabnik, kjer je zapisano za katerega stanovalca se je pripravil račun.

o Dodana stolpca šifra iCentra za uporabnika in plačnika. Šifra iCentra za plačnika bo vidna samo za račune, ki se bojo od zdaj naprej arhivirali, ne pa tudi za nazaj.

 

Administracija
• Operaterji:

- Dodan Opomnik Potekli začasni sprejemi. Če je za nekega operaterja vklopljeno, se mu ob zagonu programa prikaže obvestilo z začasnimi sprejemi (klik na obvestilo), ki so pretekli v zadnjih treh dneh.

- Dodan Opomnik Potekle prijave prebivališča. Če je vklopljeno za nekega operaterja, se prikaže obvestilo o pretečenih prijavah začasnega prebivališča ob vstopu v program.

 

Splošno

- Na vstopno okno dodano opozorilo, da uporabniki dostopajo do občutljivih osebnih podatkov, ki jih kot take določa Zakon o varovanju osebnih podatkov. Za vpogled, spreminjanje in brisanje podatkov se vodi revizijska sled, zato je za dostop potrebno imeti dovoljenje odgovornih oseb.

- Dodana kontrola, če pri arhiviranju katerihkoli dokumentov ni vpisana Vrsta dokumenta v Nastavitvah – Osnovni podatki - zavihek Dodatno, se izpiše opozorilo. Opozorilo se izpiše samo enkrat, spet se izpiše ko ponovno zaženemo program.

NAVODILO ZA PRENOS WORD PREDLOGE Zapisnik komisije
Na povezavi http://www.icenter.si/v1/media/predloge3.zip dobite datoteko s pripravljenimi word predlogami. Datoteko najprej shranite na izbrano mesto na vašem računalniku (npr. v mapo na namizju). Datoteko nato ekstrahirate (ekstrahirano datoteko prav tako shranite na izbrano mesto na vašem računalniku).
V ekstrahirani datoteki poiščete Word predlogo Zapisnik komisije - word.doc ter jo kopirate v mapo z vašimi Word predlogami. Pot do te mape je zapisana v SZO - Nastavitve - Osnovni podatki – zavihek Dodatno - polje Word predloge.
Poleg omenjene Word predloge lahko prenašate tudi ostale. Pozorni morate biti le na to, da ne prekrijete vaših obstoječih Word predlog.

Natisni