Pregled delovne dobe

Izpis prikazuje izračune let, mesecev in dni delovne dobe zaposlenih pri delodajalcu, delovne dobe izven organizacije delodajalca in skupne delovne dobe, poleg tega pa še dokupljene in pokojninske dobe za ZPIZ ter skupne dobe zaposlenega v dejavnosti, s katero se ukvarja delodajalec. Pred tiskanjem vnesemo nastavitvene podatke za izpis:

Od šifre zaposlenega - do – program predlaga izpis za vse zaposlene, ki ustrezajo pogoju izpisa. Sami lahko omejimo izpis le na posameznega ali skupino zaposlenih. Če šifre ne poznamo, kliknemo na gumb  (Alt+dol) in jo poiščemo ter označimo.

Aktivni / neaktivni – omogoča izbiro nabora zaposlenih za pregled  glede na status Aktivni. S klikom na  se preklaplja med tremi možnostmi : Aktivni, Neaktivni, Vsi. Ta nastavitev je vgrajena vseh pregledih zaposlenih.

- Od šifre zaposlenega - do - razpon šifer zaposlenih za pregled

Delovna doba na dan – program predlaga tekoči datum, ki pa ga lahko spremenimo. Delovna doba se šteje do datuma, ki ga vnesemo na tem mestu

Delovna doba na dan – program predlaga tekoči datum, ki pa ga lahko spremenimo. Delovna doba se šteje do datuma, ki ga vnesemo na tem mestu

Razvrsti po – omogoča sortiranje izpisa po šifri ali pa po priimku in imenu zaposlenih.

Opis liste – besedilo, ki ga vnesemo na tem mestu, se izpiše v glavi izpisa.

Vnesene nastavitve potrdimo s klikom na gumb Tiskaj (Alt+T).

Natisni