Verzija 2020.17.001 z dne 18.12.2020

Dnevne obdelave – Kompenzacije - Kompenzacije

Urejeno prikazovanje pravilnih odprtih zneskov na strani dobaviteljev tudi za primere brisanih plačilnih nalogov.

Dnevne obdelave – Pregled knjiženja

Na tiskanju dodan izpis temeljnice, kateri pa je na voljo zgolj ob uporabi nastavitev oz. omejitev na Letnico obr. leta, Obdobje, Temeljnico in Dokumen

Dnevne obdelave - Plačevanje: obdelava postavk izpiska: 

  • Okno za obdelavo izpiska je zmanjšano tako, da se prilega minimalni resoluciji 1280*768.
  • v primeru določitve nesaldakontnega konta se ne zahteva vnos stranke.
  • Dopolnitev knjiženja: če Znesek za plačilo ni vpisan, se pri knjiženju upošteva vpisan Znesek v breme/Znesek v dobro. Enako velja za devizne zneske. 
  • Odprava težave pri editiranju postavke knjiženega izpiska.
  • Novo polje Tečaj na preglednici. Preračunani tečaj se shrani v tabelo. Na editiranju postavke se ponovni preračun ne izvaja, tečaj se bere iz tabele. Če je tečaj 0, se preračun izvede. 
  • Zapiranje iz odkupov: konto se ne bere več iz plačilnega naloga, če je izvor naloga 
  • Polnjenje denarne enote v primeru zapiranja več dokumentov in pri povezavi na predračune.

 

Natisni