Odkupi za dan plačila

Izpis omogoča pregled predprejemov – odkupov kmetijskih izdelkov od kmetov po dnevih plačila. Upoštevajo se le odkupi, ki imajo znan dan plačila.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

Vrsta prometa – vpišemo ali izberemo vrsto prometa, katere podatke želimo pregledovati. Izberemo lahko le vrste prometa, ki predstavljajo odkupe.

Številka – vpišemo številke odkupov, ki jih želimo pregledovati.

Škladišče - vpišemo oziroma izberemo skladišča, za katera želimo prikazati podatke.

Plačilo – vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katero želimo prikazati podatke.

Dobavitelj - vpišemo oziroma izberemo šifre strank, katerih podatke želimo prikazati.

Stroškovno mesto – vpišemo ali izberemo stroškovna mesta, katerih podatke želimo prikazati.

Stroskovni nosilec – vpišemo ali izberemo stroškovne nosilce, katerih podatke želimo prikazati.

Delovni nalog – vpišemo delovne naloge, katerih podatke želimo prikazati.

Referent – vpišemo ali izberemo referente, katerih podatke želimo prikazati.

Analitika – vpišemo ali izberemo analitike, katerih podatke želimo prikazati.

Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa. Podatek se ohrani in se pri naslednjem izpisu predlaga.

Izpis nastavitev – izberemo ali želimo na koncu poročila natisniti nastavitve ob zagonu ali ne

Natisni