Verzija 2019.05.001 z dne 29.3.2019

Knjiženje

Urejen prikaz otvoritvenega salda v primeru menjave šifer blagajn.

Knjiženje - gumb Veza

Urejena privzeta postavitev stolpcev na bolj smiseln način.

Knjiženje - Prejemki / Izdatki

  • Manjši popravki na blagajniškem izdatku z UPNQR kodo:
    • v kodo se zapisuje »polog« tudi takrat, ko Opis DK ni vpisan
    • na levi strani obrazca se prikazuje manjkajoči podatek o roku plačila
  • v preglednici Prejemki / Izdatki je dodan stolpec za prikaz reference

Natisni