Knjižne skupine

Šifrant Knjižne skupine (Alt J) je preglednica, ki prikazuje knjižne skupine. Le-te omogočajo nastavitev kontov za finančno knjigovodstvo po knjižnih skupinah in nastavitev kontov za realizacijo/rabat po knjižnih skupinah in artiklih.

Natisni