Analitike

 

  • Stroškovno mesto – vpišemo šifro stroškovnega mesta oziroma ga izberemo iz šifranta stroškovnih mest. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Stroškovni nosilec - vpišemo šifro stroškovnega nosilca oziroma ga izberemo iz šifranta stroškovnih nosilcev. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Referent – vpišemo šifro referenta (prodajnega) oziroma ga izberemo iz šifranta referentov. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Delovni nalog – vpišemo poljuben tekst (malih črk ni možno vnašati).
  • Analitika - vpišemo šifro analitike oziroma jo izberemo iz šifranta analitik. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Opomba – poljuben vnos opomb.

Gumb  - V vrstice omogoča, da se v primeru spremembe analitik, ti podatki kopirajo iz glave dokumenta v vse vrstice dokumenta. Pred spremembo podatkov program javi opozorilo.

Svojo odločitev moramo še enkrat potrditi, preden se podatki zamenjajo.

Natisni