Pregled artikla – napoved zalog

Izbor gumba  odpre okno, na katerem je prikazana zaloga na osnovi še neizvedenih naročil dobaviteljev/prevzemov in naročil kupcev/odprem z datumom predvidene dobave in Naročil dobaviteljem in kupcev NDK ter proizvodnih delovnih nalogov z rokom izdelave iz Večnivojskega razpisa proizvodnje iz VRP. Začetna zaloga se prikaže iz trenutnega stanja Materialno skladiščnega poslovanja MSP in Carinskega skladišča CS.

Nad preglednico lahko vnesemo naslednje nastavitve prikaza preglednice:

Tip skladišča – vpišemo oziroma izberemo tip skladišča, za katerega želimo videti napoved zaloge. Če je prazno se prikažejo podatki za vse tipe skladišč.

Skladišče – vpišemo oziroma izberemo šifro skladišča, za katerega želimo videti napoved zaloge. Če je prazno se prikažejo podatki za vsa skladišča.

Natisni