Obrazec DDV-O

Obračun DDV smo dolžni posredovati davčnemu uradu na obrazcu DDV-O za vsako davčno obdobje. V programu ga prikažemo tako, da v glavnem menuju poženemo ukaz Obračuni / Obrazec DDV-O. Preden izpišemo obračun za davčno obdobje, vnesemo še zneske, ki jih zajemamo iz knjigovodskih in drugih evidenc in jih je potrebno vpisati na omenjeni obrazec.

Oglejmo si pomen izbir v tem oknu:

·      Leto / Obdobje – izpišeta se leto in davčno obdobje, ki smo ju izbrali ob vstopu v program. Poleg se izpišejo datumske meje izbranega obdobja.

·      Želite vključiti popravke – ob izbiri polja, bodo spodnja polja od do obdobja in leta dostopna za vnos. V obračun DDV se bodo vključili tudi neobračunani popravki iz izbranih obdobij.

·      Prejemnikom blaga in storitev kot plačniki DDV – izpiše se izračunan znesek (v 35) za izbrano obdobje, ki bo vključen v obračun. Podatek lahko popravimo.

·      Prejemniki blaga in storitev kot plačniki DDV – izpiše se izračunan znesek (v 46) za izbrano obdobje, ki bo vključen v obračun. Podatek lahko popravimo.

·      Prenos iz preteklega obdobja – izpiše se znesek preteklega obdobja, ki se prenese v obdobje za katerega sestavljamo obračun DDV. Podatek lahko popravimo.

·      Zahtevek za vračilo vstopnega DDV – ob potrjeni izbiri zahtevamo od davčnega urada, da nam presežek DDV povrne. Program na izpisu obračuna DDV označi zahtevo po vračilu presežka. V nasprotnem primeru se presežek prenese v naslednje davčno obdobje.

·      Vrsta obračuna DDV – odločimo se, ali sestavljamo poskusni (Poskusni obračun) ali dokončni obračun (Dokončni obračun) DDV. Prva možnost omogoča, da obračun DDV ponovimo večkrat in vmes popravljamo zapise v Knjigah prejetih računov in Knjigah izdanih računov. POZOR: pri dokončnem obračunu DDV podatkov za izbrano obdobje ne moremo več spreminjati ali brisati, ampak jih lahko le pregledujemo in izpisujemo.

·      Ime in priimek podpisnika – podatek se prenese iz nastavitev, lahko pa tu vpišemo ime in priimek podpisnika obračuna DDV, ki se podpiše na obrazec DDV-O.

·      Vrsta davčnega zavezanca – iz seznama izberemo vrsto davčnega zavezanca za katerega pripravljamo obračun.

·      Obračun lahko pripravimo na papir, v XML datoteko ali v eDavke.

Natisni