Odklepanje / zaklepanje DN

Pripomoček omogoča odklepanje zaključenih delovnih nalogov in ponovno zaklepanje (zaključevanje) odklenjenih delovnih nalogov. Po zagonu pripomočka se odpre naslednje programsko okno:

  • Knjiga DN od do – izberemo za katere  knjige delovnih nalogov želimo odklepati /zaklepati delovne naloge.
  • Leto od do –  izberemo letnico delovnih nalogov ki jih želimo odkleniti /zakleniti.
  • Številka od do – vnesemo razpon številk delovnih nalogov, ki jih želimo odkleniti / zakleniti.
  • Opcija odkleni, zakleni – označimo ali izbrane naloge odklepamo ali zaklepamo.
  • Datum zaključka – opcija je aktivna le pri zaklepanju, v polje vnesemo datum s katerim želimo, da se izbrani delovni nalogi zaključijo (zaklenejo).

Natisni