Vnos E – kompenzacije

Z gumbom Vnesi zapis se odpre vnosno okno za pripravo kompenzacije, kjer označimo obveznosti, ki jih pripravljamo za večstransko kompenzacijo, pobot.

Obveznosti:

·      Neobvezni (prostovoljni) – če želimo pripraviti prostovoljni pobot obkljukamo to možnost. V primeru kljukice v tej izbiri program ne upošteva tipov kompenzacij, ki so značilni za prijavo na AJPES.

·      Do datuma pobota – vnos podatka v to polje je obvezen. Vnesemo datum, ko se bo na AJPES-u izvajal pobot.

·      Od datuma zapadlosti…do - če želimo, se lahko še dodatno omejimo glede datumov zapadlosti

·      Konto –  vpišemo konto za katerega želimo pripraviti obveznosti, ki jih prijavljamo na Ajpes, če obveznosti pripravljamo za več kontov kliknemo na ikono Izbrano po tabeli . Odpre se nam okno, kjer izberemo konte. Konte izberemo s klikom miške v kvadratek v koloni Uporabljeno.

Ko označimo vse želene konte, izbiro potrdimo s klikom na gumb Potrdi in se vrnemo v predhodno preglednico. Na preglednici se nam poleg ikone  izpiše z modro barvo Izbrano po tabeli, kar pomeni da imamo konte za pripravo e-kompenzacij izbrane po tabeli, ter na vnosnem oknu nimamo izpisanega konta.

·      Dobavitelj - s klikom na ikono Izbrano po tabeli  se nam opre okno, kjer izberemo dobavitelje za katere prijavljamo naše obveznosti. V preglednici nam program ponudi vse dobavitelje, ki imajo saldo. Dobavitelje izberemo s klikom miške v kvadratek v koloni Uporabljeno. Pri pripravi obveznega večstranskega pobota omenjeno polje pustimo prazno.

·      Prikaži - ko smo izbrali konte in dobavitelje s klikom na gumb Prikaži se nam v preglednici prikažejo odprti dokumenti izbranih kontov in dobaviteljev.

·      Rdeče obarvane vrstice nas opozarjajo, da v šifrantu strank ni vnesena davčna številka. Podatke v šifrantu strank ustrezno dopolnimo in nadaljujemo s pripravo e-kompenzacij.

Dokumente, ki jih želimo pripraviti za pošiljanje na Ajpes z levim dvoklikom miške ali s preslednico na tipkovnici označimo v polju Ozn. Izbranemu (označenemu) dokumentu se izpolnijo polja Prijavljeni znesek, Šifra konta in dokument.

Če želimo izbrati vse dokumente ki jih imamo na preglednici, pod preglednico kliknemo na Gumb Potrdi vse, program nam bo avtomatsko označil vse dokumente, če želimo izbor preklicati kliknemo na Opusti vse.

Ko izberemo vse dokumente, ki jih želimo prijaviti v e-pobot, kliknemo na gumb Potrdi v spodnjem desnem kotu okna in program nam bo zapisal vrstico v preglednico vseh obveznosti.

Datum prijave se avtomatsko izpolni: ko pripravimo podatke za izvoz na Ajpes (klik na gumb Izvoz podatkov), program zabeleži sistemski datum.

Natisni