Vzporedni poračun plač v zavodih

Obveščamo vse, ki opravljate vzporedne obračune plač, da je v pripravi rešitev, ki vam bo pomagala uskladiti razlike še pred prenosom v tekoči obračun plač. To pomeni, da vam ne bo treba več pripravljati kopij baz podatkov, ampak boste na realnih podatkih delali simulacije oziroma ugotavljali razlike, spremembe pa ne bodo vplivale na vaše prave podatke. Ugotovljene razlike vam bodo v pomoč pri usklajevanju zneskov oziroma jih boste lahko prenesli v tekoči obračun. Rešitev je uporabna za izvajanje poračuna delovne uspešnosti, pri izračunu osnov za nadomestila, dopustov in bolniških odsotnosti v breme delodajalca. Na voljo bo predvidoma do poleti 2021.

Natisni