Verzija 2019.09.001 z dne 12.07.2019

Dnevne obdelave – Izvršbe

 • V oknu priprava izvršb iz opomina:
  • dodan je filter za izbor paketa opominov in umaknjena je izbira stopnje opomina
  • dodan je filter za izbor številke opomina
  • dodan je gumb 'Izbrani opomini', ki iz preglednice opominjanja omogoča izbor posameznih opominov; vidni so le tisti zapisi, ki vsebujejo postavke s statusom pred izvršbo
 • Obnovljena je priprava izvršb iz opominov. Obdelava omogoča pripravo izvršb le za tiste postavke, ki so po opominjanju dobile status pred izvršbo (v stolpcu izvršba imajo vrednost 2 ali 3).
 • Dodana je kontrola na podvajanje izvršb – za iste terjatve je možna le enkratna priprava izvršbe.

 

Dnevne obdelave - Plačevanje

 • Devizno plačilo - Ko na deviznem plačilu določimo devizni konto se izvede preračun zneska v domači denarni enoti. Preračun se sedaj izvaja glede na datum izpiska. Na plačilu je poleg tečaja in tečajne liste prikazan tudi datum tečaja na katerega se je izvedel preračun.
 • Gumb Preračun deviznih zneskov - Na nastavitveni formi je prikazan tudi tečaj po katerem se bo izvedel preračun.
 • Uvoz izpiska - na podlagi podatka v ISO SEPA xml izpisku je omogočen uvoz storno plačil, ki se v program uvozijo z minus predznakom.

Natisni