Verzija 2020.03.001 z dne 28.2.2020

  • Priprava slovenskih e-računov
    • Odpravljena težava pri pripravi ovojnice za elektronsko pot UJPnet, kjer ni zapisalo v pravilnega podatka za pošiljatelja v značko SenderAgent
    • Odpravljena težava v eSlog 2.0, kjer je v primeru, da ni bil izpolnjen datum zaključka odpošiljanja blaga oz. storitve vseeno tvorilo vozlišče za obdobje dobave
  • Priprava hrvaških e-računov
    • Odpravljena težava, pri zapisu številke za DDV kupca (BT-48; /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:Party/cac:PartyTaxScheme/cbc:CompanyID), ko je bil v glavi računa zapisan OIB brez predpone države
    • Pri pripravi e-računa za pošiljanje preko ponudnika Moj eRačun dodan naslov elektronske pošte kupca (BT-58; /Invoice/cac:AccountingCustomerParty/cac:AccountingContact/cbc:ElectronicMail)

Natisni