Verzija 2018.14.001 z dne 5.11.2018

  • Pripomočki - spremembe urnih postavk na DN; odpravljena napaka, ki ni omogočala izvedbo pripomočka v kolikor so delovni nalogi bili »izbrani iz preglednice«.
  • Povezane vsebine:
    • Prenos naročil kupcev v delovne naloge VRP; odpravljene težave, ko se iz nastavitev obdelave ni predlagala opcija »Avtomatsko dodeli ser.št.«.

Natisni