Analitike

  • Šifrant Analitike je preglednica, ki prikazuje analitike, ki jih uporabljamo pri pripravi naročila in so pomembne za pripravo knjižb v finančno knjigovodstvo v DOS okolju (KMP). Vnašanje, popravljanje, brisanje ter izpisovanje šifranta tečajnih list, so natančneje prikazani v Šifrantu Strank.

Natisni