Tiskanje Pregled odpremnih nalogov analitično/zbirno

Ob tej izbiri se odpre naslednje nastavitveno okno za izpis:

V tem oknu izberemo nastavitve glede na katere se bodo izpisali podatki.

Ob potrditvi nastavitev nam program predlaga še izpis. Glede na to, če je bil kakšen izpis izoblikovan:

 

Tu je možna izbira med analitičnim ali zbirnim izpisom podatkov. Po izbiri se potem prikaže ali natisne naslednji izpis:

 

V spodnjem delu nastavitvenih podatkov je gumb »Preglednica«, ki odpre podatke, ki bi se izpisali na papir v obliki preglednice.

Natisni