Tiskanje predvidenih storitev

V oknu Predvidene storitve - enote klikom na gumb  Izpis šifranta se odpre podmeni, kjer izberemo vrsto izpisa: Predloga za skupino, Predvidene storitve za skupino in Obračunski list.

Natisni