Odklepanje računov

V preglednici Odklepanje računov (Alt R) se nahajajo vsi računi, ki so bili knjiženi v knjigovodstvo in imajo zato status, da so knjiženi in na katerih spremembe niso več mogoče.

Obdelava odklepanje računov omogoča obraten proces, računom, ki imajo status da so Knjiženi, se status ponovno vrne na Pripravljen, kar pomeni, da jih lahko popravljamo in ponovno pripravimo za izvoz v knjigovodstvo. Možna sta dva načina odklepanja: odklepanje posamično izvoženih računov in odklepanje skupinsko izvoženih računov.

V zgornjem delu preglednice so naslednji podatki:

·      Leto – pri prvem vnosu se predlaga najvišje leto računa. S pomočjo gumba  lahko leto izberemo iz seznama.

·      Številka izvoza – vpišemo oziroma izberemo številko izvoza v knjigovodstvo. Če podatek ni izpolnjen pomeni, da bomo odklepali posamične račune, če je izpolnjen pomeni, da se odklenejo vsi računi izbranega skupinskega izvoza v knjigovodstvo.

Preglednica prikazuje le račune, ki imajo status da so knjiženi. Preglednica nam omogoča enostavno iskanje in razvrščanje po številki računa , datumu računa, datumu zapadlosti, šifri ali nazivu kupca - prejemnika, dokumentu, znesku za plačilo, denarni enoti, naslovu, stanju, datumu izvoza, izvozu, stroškovnem mestu, stroškovnem nosilcu, delovnem nalogu, referentu, analitiki in knjižni skupini.

Nad preglednico so aktivni le gumbi za navigacijo. Pod preglednico pa se nahajajo naslednji gumbi:

 - Izberi vse (Alt S) omogoča izbor vseh računov v preglednici. V primeru, da je nad preglednico vpisana številka izvoza v knjigovodstvo, ta gumb ni aktiven.

 - Razveljavi izbor (Alt R) omogoča razveljavitev izbora računov. V primeru, da je nad preglednico vpisana številka izvoza v knjigovodstvo, ta gumb ni aktiven.

 - Odkleni (Alt D) omogoča odklepanje izbranega računa. Izbran mora biti vsaj en račun za odklepanje.

Pod preglednico je prikazan podatek o številu izbranih računov za odklepanje in o številu računov v preglednici.

Odklepanje računov lahko vsi tisti, ki imajo dovoljenje skozi varnostni sistem.

Natisni