Verzija 2019.11.001 z dne 23.08.2019

Dnevne obdelave – opominjanje

  • V oknu priprava opominov je za uvoz obresti v pripadajoči opomin dodana nova obdelava obračuna na gumb 'Obračun pripadajočih obresti'
    • dodan je filter za izbor paketa opominov in umaknjena je izbira stopnje opomina
    • dodan je filter za izbor številke opomina
    • dodan je gumb 'Izbrani opomini', ki iz preglednice opominjanja omogoča izbor posameznih opominov; vidni so le tisti zapisi, ki vsebujejo postavke s statusom pred izvršbo
  • Dodana je povezava med opomini in obračunom obresti. Če se briše opomin, za katerega je bil pripravljen tudi obračun obresti, se le-ta prav tako izbriše iz evidence obresti.
  • »Datum obračuna« pripadajočih obresti in »datum izračuna obresti do« za postavke opomina je pred nastavljeno isti datumu opomina.

 

Dnevne obdelave – izvršbe

  • Obnovljena je priprava izvršb iz opominov. Obdelava omogoča pripravo izvršb le za tiste postavke, ki so po opominjanju dobile status pred izvršbo (v stolpcu izvršba imajo vrednost 2 ali 3).

Natisni