Verzija 2017.15

  • Knjiženje – delovni nalogi, v primeru vodenja zalog izdelkov po serijskih številkah, smo na vnosu serij delovnega naloga na gumbu »serijske številke« dodali nov sistem dodeljevanja serijskih številk. Sistem je vezan na ključ nastavitev okolja »VRPSERIJE« z vrednostjo »0ZLLTTB(H)XXX«. Sistem dodeljuje serijsko številko sestavljeno iz 0Z – fiksni del, LL – prva in zadnja cifra letnice delovnega naloga, TT – koledarski teden iz datuma roka izdelave (če ga ni pa iz trenutnega datuma), B(H) – vsebina opombe skupine artikla izdelka delovnega naloga, XXX – zaporedni števec (od 000 do 999) za B(H); ko števec doseže 999 se resetira na 000.
  • Knjiženje – delovni nalogi, na funkcijikopiranja delovnihnalogov smo dodali še možnost vnosa faktorja povečanja in sistem zaokroževanja kopirane količine.

 

Povezane vsebine:

  • Dobavitelji in kupci – Kupci – odpremni nalogi kupcev – na zavihku »vrstice« in na vnosni formi vrstice odpremnega naloga je dodana funkcija (gumb) »Serijske številke« preko katerega lahko na opombo vrstice odpremnega naloga prenesemo serijske številke delovnega naloga po katerem je bil izdelan izdelek vrstice odpremnega naloga.

Natisni