Priprava avansnega računa

Kadar za neko storitev ali blago prejmemo predplačilo, moramo najkasneje do konca davčnega obdobja kupcu izstaviti avansi račun.

Priprava avansnega računa

Natisni