Zavihek »Vrstice«

 

  • Preglednica vsebuje  sestavine potrebne za izdelavo delovnega naloga. Podatek Količina se izračuna na podlagi razpisane količine izdelka v delovnem nalogu (oziroma vnesene količine na zavihku »Splošno«). Količina z dodatkom je potrebna količina povečana za dodatek, ki ga ima sestavina definiranega v šifrantu artiklov. Prenesena količina v preglednici je na začetku enaka količini z dodatkom oziroma zmanjšana za obstoječo količino v kooperantskem skladišču (odvisno od izbrane metode). Če je večja od zaloge, se vrstica obarva rdeče. Če je le ena vrstica obarvana rdeče, je gumb »Potrdi« neaktiven. Vrednosti v stolpcu Prenesena količina lahko spremenimo (popravimo na količino, ki jo dejansko prenašamo), ravno tako lahko na vrstici spremenimo skladišče iz katerega se knjiži prenos. S »Potrdi« aktiviramo prenos materialov iz (našega) skladišča v (kooperantovo) skladišče

 

Po izvedbi prenosa nam program odpre naslednje okno:

V kolikor izberemo Da se izpiše protokol knjiženja, ki nam sporoči kateri dokument prenosa med skladišči je program izdelal in kakšne količine smo prenesli:

Natisni